Oluvil Port Project, Study Tour

Ouluvil1

Oluvil Port Project, Study Tour til Denmark

WTC har netop afsluttet anden studietur for Sri Lankan Port Authority til Danmark i forbindelse med MT Højgaard A/S’s havneprojekt i Oluvil, Sri Lanka.

To grupper, henholdsvis teknikere og ledelse besøgte Århus Havn og Thyborøn Havn. Her blev havnenes faciliteter fremvist og moderne dansk havne-drift og ledelse diskuteret med henblik på at overføre best practise til Sri Lanka.

Første studietur blev gennemført i 2009.

Projektet i Oluvil på den Sri Lankanske østkyst er finansieret af Danida Mixed Credit og omfatter anlæggelse af en helt ny fiskeri- og erhvervs-havn til betjening af befolkningen på denne del af øen, hvor infrastrukturen er dårligst. Anlæggelsen af havnen ventes afsluttet ved årets udgang.

Ouluvil3

Comments are closed.